ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

1)  Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2)  Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

3)  Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) jednocześnie wskazując Państwa nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, Państwa numer telefonu, numer faksu i adres e-mail. Jednocześnie prosimy o dołączenie dowodu zakupu rzeczy w Sklepie (np. paragon, faktura VAT, itp).

4)  Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (formularz do pobrania na stronie Sklepu TUTAJ), jednak nie jest to obowiązkowe.

5)  Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6)  Skutki odstąpienia od umowy

7)  W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

8)  Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

9)  Jednocześnie informujemy, iż możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej

10) Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres: Al. K.E.N. 94, 02-777 Warszawa, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

11) Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

12) Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

 

REKLAMACJE

 1) W przypadku, gdy towar posiada wadę w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny mogą Państwo żądać wymiany rzeczy na rzecz wolną od wad albo usunięcia wady. Mogą Państwo także żądać obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy jedynie w przypadkach określonych w wyżej wymienionej ustawie.

2)  Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (np. paragon fiskalny lub faktura VAT).

3)  Wzór formularza reklamacji stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu (do pobrania TUTAJ). Zastosowanie formularza nie jest warunkiem koniecznym do rozpatrzenia reklamacji.

4)  Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty dostarczenia uszkodzonego towaru pod adres Sklepu: Al. K.E.N. 94, 02-777 Warszawa. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

5)  Przypominamy, iż różnice wynikające z indywidualnych ustawień Państwa komputera (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.

6)  Przesyłki z wymienionymi lub naprawionymi produktami odsyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej, przesyłką zwykłą, chyba że zażądają Państwo wysyłki pocztą kurierską i pokryją koszty takiej przesyłki.