Regulamin sklepu internetowego www.calydlamamy.pl

 

I. Definicje

§ 1

W niniejszym regulaminie sklepu internetowego www.calydlamamy.pl, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozmieć:

 1.            Sprzedawca” – DirectScope spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Długa 29/226, 00-238 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000545836, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 5252611125, REGON 360892040, e-mail: kontakt@directscope.pl          

 2.            Sklep” - sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej http://www.calydlamamy.pl oraz jej podstronach,

 3.            Klient” – każda osoba, która zawarła ze Sprzedawcą umowę o założenie konta w Sklepie,

 4.            Konto” – konto Klienta założone przez niego w Sklepie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie,

 5.              Konsument” – osoba zdefiniowana w przepisie art. 221 Kodeksu cywilnego, czyli osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

 6.            Polityka”  - Polityka prywatności i plików cookies, dostępna pod adresem https://www.calydlamamy.pl/content/16-polityka-plikow-cookies

 

II. Postanowienia ogólne

§ 2

Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów polegających na umożliwieniu im bezpłatnie stworzenia swego Konta w Sklepie, a następnie zawierania przez Internet umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu za ceny podane na odpowiednich podstronach Sklepu.

 

§ 3

Treści prezentowane na stronach Sklepu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert.

 

 

§ 4

Zdjęcia i opisy towarów, znaki towarowe oraz inne materiały znajdujące się na stronie głównej i podstronach Sklepu stanowią własność intelektualną Sprzedawcy lub producentów tych towarów. Ich wykorzystywanie bez zgody Sprzedawcy lub producenta może stanowić naruszenie praw autorskich

                                                

§ 5

 1.            Ceny towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sprzedawca może dokonywać modyfikacji asortymentu Sklepu, cen towarów, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Klientami umowy sprzedaży poszczególnych towarów.

 2.            Podane w Sklepie ceny towarów nie obejmują: kosztów przesyłki, kosztów zapakowania towarów w ozdobne opakowanie, ani kosztów obsługi płatności.

 

§ 6

Dokonanie zakupu w Sklepie może nastąpić bez zakładania Konta albo po jego założeniu.

 

§ 7

Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski oraz poza terytorium Polski.

 

§ 8

 1.      Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa.

 2.            Do prawidłowego korzystania z Konta, a także złożenia zamówienia wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookies służą do utrzymania sesji Klienta po zalogowaniu się do Konta oraz do utrzymania procesu składania zamówienia, a także do utrzymania prawidłowego działania strony www oraz celów statystycznych. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub za pomocą innego oprogramowania. Szczegółowe informacje odnośnie plików cookies zawarte są w postanowieniach §10 - §13 Polityki.

 

 III. Założenie Konta w Sklepie

 § 9

 1.            Osoba chcąca zawrzeć ze Sprzedawcą umowę o założenie Konta w Sklepie powinna kliknąć zakładkę „Załóż konto” znajdującą się w górnej części każdej ze stron www składających się na Sklep, a następnie wypełnić wszystkie obowiązkowe pola formularza rejestracji (rejestracja Klienta przez e-mail) lub zalogować się do swojego konta w serwisie społecznościowym Facebook klikając w przycisk „Zarejestruj się w Facebook” (rejestracja Klienta przez Facebook). Formularz stanowi ofertę Sprzedawcy skierowaną do przyszłego Klienta w przedmiocie zawarcia umowy o założenie Konta w Sklepie. Do wysłania formularza i zakończenia procedury rejestracyjnej w Sklepie niezbędna jest akceptacja Regulaminu i Polityki Prywatności i Plików Cookies.

 2.            W formularzu należy podać: adres e-mail, hasło do Konta, imię, nazwisko, adres zamieszkania lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, przynajmniej jeden numer telefonu. Opcjonalnie można podać płeć, nazwę firmy oraz wprowadzić dodatkowe informacje. Podany adres e-mail oraz hasło będą po założeniu Konta służyć do logowania się na nie.

 3.            Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym.

 4.            Sprzedawca informuje, że rejestracja Klienta przez serwis społecznościowy Facebook wiąże się z uzyskaniem przez Sklep dostępu do informacji znajdujących się na koncie Klienta w serwisie społecznościowym Facebook, a także, że informacje te będą przechowywane przez Sklep. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykorzystywania danych pochodzących z konta w serwisie Facebook, należy zapoznać się z postanowieniami Polityki, jak również z polityką prywatności serwisu Facebook.

 5.            Kliknięcie przycisku „Zarejestruj się” powoduje wysłanie formularza rejestracyjnego i jest równoznaczne z przyjęciem oferty Sprzedawcy, o której mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu. Z tą chwilą między Sprzedawcą, a osobą, która wypełniła formularz rejestracyjny dochodzi do zawarcia umowy o założenie Konta w Sklepie.

 6.            Sprzedawca po zawarciu umowy, zgodnie z postanowieniem ustępu powyższego, wysyła do Klienta, na podany przez niego adres e-mail, wiadomość z potwierdzeniem założenia Konta w Sklepie. Do wiadomości dołączane są Regulamin oraz Polityka.

 7.            Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy o założenie Konta, bez podania przyczyn, w terminie 20 dni od dnia jej zawarcia, czyli od chwili określonej w postanowieniu ustępu piątego niniejszego paragrafu. Postanowienia § 17 ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.

 8.            Konto może być także założone wraz ze składaniem Zamówienia.

 

 

§ 10

Klient powinien starannie przechowywać swoje dane służące do logowania w Sklepie, tak aby osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych.

 

§ 11

Po założeniu Konta Klient ma możliwość: edycji swoich danych, składania zamówień, podglądu historii ostatnich zamówień i zwrotów oraz uzyskania kuponów rabatowych.

 

IV. Złożenie i przyjęcie zamówienia

 

§ 12

 1.      Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych przez Klienta. Klient ma możliwość złożenia zamówienia po zalogowaniu się do Konta albo bez takiego logowania po podaniu wszystkich danych niezbędnych do realizacji zamówienia.

 2.      Zamówienia można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 3.      Od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00-15:00 Sklep oferuje mailowe lub telefoniczne wsparcie przy składaniu zamówień. W celu skorzystania z pomocy należy wysłać wiadomość mailową z opisem problemu na następujący adres e-mail: sklep@calydlamamy.pl lub zadzwonić pod następujący numer telefonu 731 999 332.

 

§ 13

 1.      W celu zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą Klient wybiera na odpowiednich podstronach Sklepu towary poprzez wybranie ich wzoru, ilości, a w przypadku odzieży także rozmiaru i kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka” znajdującego się przy wybranym przez Klienta towarze. Towary znajdujące się w koszyku nie są jeszcze zamówione i Klient ma możliwość dodania do koszyka kolejnych towarów, usunięcia znajdujących się tam towarów, a także rezygnacji z dokonania zakupów.

 2.      Po dodaniu towarów do koszyka Klient ma możliwość zmiany ilości towarów, jakie chce kupić w Sklepie, poprzez zmianę odpowiedniej rubryki w koszyku.

 3.      Po dodaniu do koszyka wszystkich towarów, jakie Klient chce zamówić, należy kliknąć przycisk „Realizuj zamówienie”. Klient zostanie przeniesiony na stronę zawierającą podsumowanie koszyka. W rubryce „Kod rabatowy” klient ma możliwość dodania kodu uprawniającego go do otrzymania zniżki na zakupy.

 4.            Po weryfikacji koszyka oraz ewentualnym dodaniu kodu rabatowego należy kliknąć przycisk „Przejdź do kasy”. Na tym etapie Klient wybiera adres dostawy, ma także możliwość wskazania danych do elektronicznej faktury VAT oraz wskazania dodatkowych uwag do zamówienia. Zabronione jest zamieszczanie uwag o charakterze bezprawnym. Po wpisaniu danych należy kliknąć przycisk: „Przejdź do płatności”.

 5.            W przypadku wyboru sposobu płatności: „Bezpieczne płatności internetowe”, Kupujący po kliknięciu przycisku „Kupuję z obowiązkiem zapłaty” zostanie przekierowany na stronę podmiotu realizującego płatności internetowe. Realizacja płatności odbywa się na podstawie regulaminu dostępnego na stronie podmiotu realizującego płatności internetowe.

 6.      Jeżeli Klient nie posiada Konta, to na tym etapie może je założyć lub skorzystać z opcji „Szybkie Zakupy” podając w formularzu dane niezbędne do realizacji zamówienia i kliknąć w przycisk „Przejdź do realizacji zamówienia”. W przypadku gdy Klient wybierze opcję złożenia zamówienia bez zakładania Konta, wówczas do złożenia zamówienia niezbędna jest akceptacja Regulaminu oraz polityki prywatności i plików cookies. Jeżeli Klient posiada Konto, wówczas powinien się na nie zalogować.

 7.      Następnie należy wybrać sposób dostawy i płatności, które są wskazane w paragrafie poniższym. Następnie należy kliknąć w przycisk „Kupuję z obowiązkiem zapłaty”.

 8.      Po wybraniu sposobu dostawy oraz płatności obok koszyka zostanie wskazana informacja o miejscu dostawy, wybranej metodzie dostawy i płatności, a także ich koszt. Zaktualizowana zostanie także wówczas kwota do zapłaty, poprzez dodanie do niej opłaty za wybrane formy płatności, dostawy.

 9.      Wskazane w koszyku towary wraz z podaniem ich ilości oraz cen, oraz wybrany sposób dostawy i płatności wraz z ich kosztem, stanowią skierowaną do Klienta przez Sprzedawcę ofertę zakupu tych towarów. Kupujący z chwilą kliknięcia przycisku „Kupuję z obowiązkiem zapłaty” składa Sprzedawcy oświadczenie o przyjęciu oferty i z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towarów wskazanych w ofercie. Sprzedawca wysyła wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania oświadczenia o przyjęciu oferty od Kupującego.

 10.   W celu dodatkowego potwierdzenia zamówienia Sklep może kontaktować się z Klientem telefonicznie lub mailowo, na podany przez Klienta numer telefonu/adres e-mail.

 

V. Dostawa i płatności

 § 14

 1.            Sposoby, koszty i terminy dostawy towarów są określone każdorazowo przy składaniu zamówienia. Dostępne są następujące sposoby płatności: przelew tradycyjny, płatność przy odbiorze oraz płatność drogą elektroniczną. Formą dostawy jest przesyłka kurierska, paczkomat.

 2.            Kupujący powinien dokonać płatności w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży, chyba że wybrał sposób płatności przy odbiorze, wówczas należy jej dokonać przy odbiorze towaru.

 3.            Koszty związane z realizacją płatności i dostawą towarów ponosi Kupujący, przy czym Sprzedawca może ustalić określony próg wartości zakupów, po którego przekroczeniu przez Kupującego koszty dostawy i płatności pokryje Sprzedawca. Klient jest informowany o kosztach związanych z dostawą oraz sposobem płatności przed złożeniem przez Klienta oferty dotyczącej zakupu towarów znajdujących się w koszyku.

 4.            Na termin doręczenia zamówienia składa się czas realizacji zamówienia (zgodnie z informacją o dostępności towaru) oraz czas dostarczenia zamówienia do miejsca dostawy.

 5.            Czas realizacji zamówienia zależy od jego dostępności wskazanej na karcie produktu w następujący sposób:

a)      „W magazynie” – towar zostanie wysłany najpóźniej na drugi dzień roboczy po dniu otrzymania płatności przez Sprzedawcę (dla zamówień z płatnością przy odbiorze czas ten biegnie od dnia złożenia zamówienia),

b)      „Wysyłamy w 48 godzin” – towar zostanie wysłany najpóźniej na trzeci dzień roboczy po dniu otrzymania płatności przez Sprzedawcę (dla zamówień z płatnością przy odbiorze czas ten biegnie od dnia złożenia zamówienia),

c)      „Wysyłamy w 2-3 dni robocze” – towar zostanie wysłany najpóźniej na czwarty dzień roboczy po dniu otrzymania płatności przez Sprzedawcę (dla zamówień z płatnością przy odbiorze czas ten biegnie od dnia złożenia zamówienia),

d)      „Wysyłamy w 4-5 dni robocze” – towar zostanie wysłany najpóźniej na szósty dzień roboczy po dniu otrzymania płatności przez Sprzedawcę (dla zamówień z płatnością przy odbiorze czas ten biegnie od dnia złożenia zamówienia),

e)      „Zapytaj o dostępność w magazynie” – towar nie jest dostępny lub będzie dostępny później niż szósty dzień roboczy po dniu złożenia zamówienia.

 1.      Jeżeli w danym Zamówieniu znajdują się towary o różnej dostępności, wszystkie towary wysyłane są w terminie odpowiadającym wysyłce towaru z najdłuższym terminem dostępności.

 

§ 15

Poprawnie zrealizowane Zamówienie zostanie udokumentowane poprzez wystawienie przez Sprzedawcę elektronicznej faktury VAT i wysłanie jej na adres e-mail podany przez Klienta podczas rejestracji lub adres e-mail podany podczas składania Zamówienia, na co Klient wyraża zgodę. W analogiczny sposób będą udokumentowane i przesłane faktury korygujące. Na życzenie Klienta Sprzedawca prześle fakturę w formie papierowej na wskazany przez Klienta adres.  Klient zachowuje takie same uprawnienia z tytułu gwarancji i rękojmi niezależnie od formy otrzymanego dokumentu.  

§ 16

Sprzedawca zwraca uwagę, że Kupujący ma możliwość sprawdzenia stanu przesyłki, otwarcia jej i sprawdzenia kompletności zamówienia w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody.

 

 

§ 17

Pusty

 § 18

W przypadku nieopłacenia zamówienia w terminie określonym w § 14 ust. 2, Sprzedawca może odstąpić od umowy sprzedaży, składając w tym celu Kupującemu stosowne oświadczenie woli ze skutkiem na dzień, w którym zostanie ono doręczone Kupującemu. W takim przypadku umowa sprzedaży uważana będzie za niezawartą, a zamówienie za anulowane. Sprzedający może wykonać prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty bezskutecznego upływu terminu odbioru towaru.

 

VI. Zwroty i reklamacje

 § 19

 1.            Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą, bez podania przyczyn, w terminie 20 dni. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 20 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, termin ten wygasa po upływie 20 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

 2.            Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą lub pocztą elektroniczną na adres Sprzedawcy podany w postanowieniu § 1 pkt 1. Regulaminu).

 3.            Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, zamieszczonego pod adresem  https://www.calydlamamy.pl/content/31-formularz-odstapienia  jednak nie jest to obowiązkowe.

 4.            Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 5.            Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli przedmiotem umowy są rzeczy dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 6.            W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 7.            Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy lub do chwili dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 8.            Klient powinien odesłać lub przekazać rzecz do Sprzedawcy na adres ZWROT Altmaster Logistyka/Cały dla Mamy, Ogrodowa 15, - Hala nr 1, 05-555 Grzędy  niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

 9.            Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 10.     Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

§ 20

 1.            Sprzedawca informuje, że ma obowiązek dostarczyć towar wolny od wad.

 2.            Reklamacje można składać pisemnie na adres Sprzedawcy podany w postanowieniu § 1 pkt. 1. lub mailowo na następujący adres e-mail: sklep@calydlamamy.pl.

 3.            W reklamacji należy podać dane Klienta, numer zamówienia (lub inne dane pozwalające je zidentyfikować) oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.

 4.            Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania przez Sprzedawcę.

 

 

VII. Czas trwania umowy o założenie Konta

 

§ 21

Umowa z Klientem o założenie Konta w Sklepie zostaje zawarta na czas nieokreślony.

 

§ 22

 1.            Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o założenie Konta w Sklepie poprzez wysłanie wypowiedzenia na adres Sprzedawcy podany w § 1 pkt 1 lub e-mailem na adres sklep@calydlamamy.pl. Umowa zostanie rozwiązana z chwilą otrzymania wypowiedzenia przez Sprzedawcę.

 2.            Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o założenie Konta w Sklepie jedynie w następujących sytuacjach:

 3.            zakończenia przez Sprzedawcę prowadzenia Sklepu,

 4.            podania przez Klienta w formularzu rejestracyjnym lub przy zakupie towarów informacji o charakterze bezprawnym.

W takim przypadku umowa o założenie Konta w Sklepie rozwiąże się z upływem tygodniowego okresu wypowiedzenia.

 

VIII. Zmiany regulaminu

 

§ 23

 1.            Sprzedawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu na zasadach określonych w postanowieniach niniejszego paragrafu i jedynie w przypadku wystąpienia jednej z następujących przyczyn:

 2.            wprowadzenia przez Sprzedawcę nowych usług, związanych ze Sklepem,

 3.            zmian sposobów dostawy lub płatności,

 4.            modyfikacji ścieżki zakupowej,

 5.            zmiany przepisów prawa, które powodują konieczność dostosowania do nich postanowień Regulaminu, jak w szczególności zmiany przepisów o: ochronie konsumentów, świadczeniu usług drogą elektroniczną, ochronie danych osobowych, w przypadku wystąpienia tej przyczyny Regulamin może być zmieniony zakresie niezbędnym do dostosowania jego treści do nowych wymogów prawnych.

 6.            W przypadku wystąpienia jednej z powyższych przyczyn, Sprzedawca prześle do Kupujących, na podane przez nich w Sklepie adresy e-mail, informację o planowanej zmianie Regulaminu wraz z treścią nowego Regulaminu. Informacja zostanie wysłana do Kupujących na co najmniej 14 dni przed dniem wejścia w życie planowanych zmian.

 7.            Kupujący, który nie akceptuje planowanych zmian, może wypowiedzieć umowę o założenie Konta na zasadach wskazanych w postanowieniu § 22 Regulaminu. Jeżeli Kupujący nie wypowie umowy o założenie Konta przed dniem wejścia nowego brzmienia Regulaminu, wówczas staje się on wiążący dla Kupującego z dniem wskazanym jako dzień wejścia w życie nowej wersji Regulaminu.

 8.            Zmiany Regulaminu nie dotyczą umów sprzedaży zawartych przed wejściem w życie nowej wersji Regulaminu.

 

IX. Postanowienia końcowe

 

§ 24

W trakcie korzystania ze Sklepu oraz korespondencji ze Sprzedawcą zakazane jest podawanie treści o charakterze bezprawnym.

 

§ 25

Informujemy, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ znajduje się platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów dotyczących umów zawartych na odległość pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami. Platforma stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, którzy chcieliby skorzystać z pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich dotyczących transakcji internetowych.

 

§ 26

Regulamin jest dostępny w siedzibie Sprzedawcy oraz na stronie https://www.calydlamamy.pl/content/3-regulamin-sklepu.